BlackBerry Leap - Nastavení zařízení v aplikaci BlackBerry Link

background image

Nastavení zařízení v aplikaci BlackBerry Link

Při nastavení zařízení v aplikaci BlackBerry Link můžete zadat zobrazovaný název zařízení. Tento název se zobrazuje
v zařízení a zároveň slouží k identifikaci zařízení v aplikaci BlackBerry Link.

1.

V počítači spusťte aplikaci BlackBerry Link.

2.

Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

3.

Je-li třeba, zadejte heslo zařízení.

4.

V postranní části okna BlackBerry Link klikněte na zařízení.

5.

Zadejte zobrazovaný název zařízení.

6.

Proveďte některý z následujících kroků:
• Chcete-li navázat trvalé připojení k počítači, v počítači se systémem Windows vyberte možnost Spravovat zařízení

pomocí softwaru BlackBerry Link. V počítači Mac vyberte možnost Propojit toto zařízení a tento počítač.

• Chcete-li navázat jednorázové připojení k počítači, v počítači se systémem Windows vyberte možnost Toto je

pouze jednorázové připojení, nespravovat toto zařízení pomocí aplikace BlackBerry Link. V počítači Mac

vyberte možnost Nepropojovat toto zařízení a tento počítač. Toto je jednorázové připojení. .

7.

Proveďte některý z následujících kroků:
• Chcete-li zařízení přidat do aplikace BlackBerry Link bez přenosu dat ze staršího zařízení nebo aktualizace

softwaru zařízení, v počítači se systémem Windows klikněte na možnost Začít používat zařízení. V počítači Mac

klikněte na možnost Další > Dokončit.

• Chcete-li před přidáním zařízení do aplikace BlackBerry Link přenést data, v počítači se systémem Windows

klikněte na možnost Změna zařízení. V počítači Mac klikněte na možnost Přenést data. Postupujte podle pokynů

na obrazovce.

Uživatelská příručka

Nastavení

205

background image

Pokud již nechcete, aby bylo zařízení přidruženo k aplikaci BlackBerry Link, můžete jej z aplikace BlackBerry Link odebrat.
Je-li zařízení přidruženo k účtu BlackBerry ID, nejprve se odhlaste z účtu BlackBerry ID.

1. V počítači spusťte aplikaci BlackBerry Link.
2. V postranní části okna BlackBerry Link klikněte na zařízení.
3. Klikněte na možnost Odebrat zařízení.
4. V počítači se systémem Windows klikněte na možnost OK. V počítači Mac klikněte na možnost Odebrat.