BlackBerry Leap - Zapnutí podpory TTY

background image

Zapnutí podpory TTY

Zařízení TTY, které chcete připojit k zařízení BlackBerry, musí pracovat v režimu 45,45 b/s.
Podpora funkce TTY je navržena tak, aby zařízení umožnila připojit se k externímu zařízení TTY, které převádí přijaté hovory
na text.
Pokud zařízení TTY používá 2,5mm zdířku pro náhlavní soupravu, je nutné k jeho připojení k zařízení použít adaptér.

1.

Připojte zařízení TTY k vašemu zařízení podle pokynů dodaných spolu se zařízením TTY.

2.

V aplikaci Telefon posuňte prstem od horní části obrazovky směrem dolů.

3.

Klepněte na možnost

Nastavení > TTY – pro neslyšící.

4.

Nastavte přepínač TTY – pro neslyšící do polohy Zapnuto.

Rada: Podporu funkce TTY pro neslyšící lze zapnout také z domovské obrazovky. Posuňte prstem od horní části obrazovky
směrem dolů. Klepněte na možnost

Nastavení > Usnadnění > TTY – pro neslyšící.