BlackBerry Leap - Zobrazení pouze odesílatele v oznámeních na zamykací obrazovce

background image

Zobrazení pouze odesílatele v oznámeních na zamykací obrazovce

Můžete nastavit, aby se v oznámeních na zamykací obrazovce zařízení BlackBerry zobrazovaly pouze informace
o odesílateli a předmět a obsah zprávy zůstaly skryty.

1.

Na domovské obrazovce posuňte prstem směrem dolů od horní části obrazovky.

2.

Klepněte na možnost

Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Zámek obrazovky.

3.

Nastavte přepínač Zobrazit pouze odesílatele do polohy Zapnuto.

Rada: Chcete-li sbalit zobrazení funkce Oznámení na zamykací obrazovce, aby byly vidět pouze ikony oznámení, posuňte
prstem doleva nebo klepněte na ikonu.