BlackBerry Leap - Odpověď přímo na zprávu Rychlé náhledy

background image

Odpověď přímo na zprávu Rychlé náhledy

Pomocí funkce Rychlé náhledy můžete odpovídat na zprávy BBM nebo textové zprávy (SMS a MMS), aniž byste opustili
aktuálně spuštěnou aplikaci.
Pokud odpovídáte na náhled, příchozí zprávy, které se netýkají současné konverzace, se nezobrazí jako náhledy Rychlé
náhledy.

1.

Chcete-li odpovědět na zprávu prostřednictvím funkce Rychlé náhledy, klepněte na možnost

.

2.

Napište zprávu.

3.

Klepněte na možnost Odeslat.