BlackBerry Leap - Roaming

background image

Roaming

U većini slučajeva vaš će se uređaj BlackBerry automatski povezati s odgovarajućom bežičnom mrežom kada napustite

područje pokriveno bežičnom mrežom svog davatelja usluga. U nekim ćete slučajevima morati kontaktirati svog davatelja

usluga za pravilno podešavanje SIM kartice ili uređaja. Ako niste sigurni je li vaš uređaj postavljen za rad u roamingu ili

kakve se naknade primjenjuju, preporuča se da to provjerite s davateljem usluge prije putovanja.

Ručna promjena bežične mreže

Vaš će se uređaj BlackBerry tijekom putovanja automatski prebaciti na odgovarajuću bežičnu mrežu, ali možda ćete morati
pokušati ručno ako imate problema s povezivanjem ili je signal slab.
Za ručnu promjenu bežične mreže, vaša usluga bežičnog prijenosa podataka mora uključivati tu uslugu i vaš uređaj mora
biti povezan s GSM ili UMTS mrežom.

1.

Na početnom zaslonu povucite prstom prema dolje s vrha ekrana.

2.

Dodirnite

Postavke > Mreže i veze > Mobilna mreža.

3.

Ako je prekidač Wi-Fi isključen, uključite ga.

4.

U padajućem popisu Način odabira mreže dodirnite Ručno.

Korisnički priručnik

Postavke

146

background image

5.

Kada uređaj završi pretraživanje mreža, dodirnite mrežu.

Isključenje podatkovnih usluga u roamingu

Ovisno o usluzi bežičnog prijenosa podataka, možda ćete na uređaju BlackBerry moći isključiti uslugu prijenosa podataka
(poruke e-pošte, PIN poruke, tekstne poruke s privicima i usluge preglednika) kako bi bile dostupne samo funkcije telefona
i osnovne razmjene tekstnih poruka. Isključenje usluge prijenosa podataka u roamingu može spriječiti dodatne troškove.
Dodatne informacije možete dobiti od davatelja bežičnih usluga.

1.

Na početnom zaslonu povucite prstom prema dolje s vrha ekrana.

2.

Dodirnite

Postavke > Mreže i veze > Mobilna mreža.

3.

Ako je prekidač Wi-Fi isključen, uključite ga.

4.

U padajućem izborniku Podatkovne usluge u roamingu dodirnite O ili Zatraži.