BlackBerry Leap - Jelszavak és zárolás

background image

Jelszavak és zárolás

Többféle típusú zár, PIN-kód és jelszó használható a BlackBerry készülék védelme érdekében.
Ha készülékét munkahelyi célra használja, előfordulhat, hogy a vállalat már gondoskodott biztonsági beállításokról, például

a jelszavas védelemről.

BlackBerry ID

A BlackBerry ID azonosító egy olyan e-mail cím és jelszó, amely kényelmes hozzáférést biztosít a BlackBerrywebhelyeihez,
alkalmazásaihoz és szolgáltatásaihoz. Ha lecseréli BlackBerry készülékét, aBlackBerry ID segítségével átviheti az adatokat
az új készülékre. Ha bekapcsolja a BlackBerry Protect alkalmazást, és készülékét bármikor elveszti vagy ellopják, a
készüléket megtaláló személy nem tudja beállítani a készüléket az Ön BlackBerry ID azonosítójának ismerete nélkül.
Győződjön meg arról, hogy azonos BlackBerry ID azonosítót használ minden BlackBerry készüléke esetében.
A BlackBerry ID bejelentkezve többek közt a következőkre van lehetősége:

• Bekapcsolhatja a BlackBerry Protect alkalmazást a készülék helyének meghatározásához és a készüléken levő adatok

védelméhez arra az esetre, ha készülékét elveszítené vagy ellopnák.

• Nyomon követheti a BlackBerry World webhelyről végzett vásárlásokat és fizetéseket.
• Igénybe veheti a BBM -funkciókat: például biztonsági másolatot készíthet a BBM-partnerekről, valamint áthelyezheti

azokat új BlackBerry készülékére.

Jelszavas zárolás és képernyőzárolás

Amikor a készülék zárolva van, továbbra is fogadhat értesítéseket új e-mailekről és szöveges üzenetekről (SMS és MMS
üzenetekről), vészhívást kezdeményezhet, megtekintheti az akkumulátor töltöttségi szintjét, riasztást állíthat be, illetve
fényképet készíthet.
Az akkumulátorral való takarékoskodás és a gombok véletlen megnyomásának elkerülése érdekében zárja le a képernyőt.
A készülék jogosulatlan használatának megakadályozása érdekében állítson be jelszót készülékén. A még nagyobb
biztonság érdekében kéttényezős hitelesítést is beállíthat, és intelligens kártyát használhat a készülék zárolásának
feloldásához.
A megjelenítési és biztonsági beállítások között megadhatja, hogy a készülék egy adott időtartamú inaktivitást követően
lezárja magát. A zárolt képernyőn megjelenő egyedi üzenetet is megadhat.
Az elfelejtett jelszót nem lehet visszakeresni.A BlackBerry azt ajánlja, hogy rendszeresen készítsen biztonsági másolatot
adatairól. Ha tíz alkalommal hibás jelszót adnak meg, a készülék alapértelmezés szerint biztonsági okokból minden adatot
töröl.

Felhasználói útmutató

Biztonság és biztonsági másolat

289

background image

BlackBerry Balance és a munkatárhelyjelszó

Ha készülékét a vállalati hálózathoz társítja, előfordulhat, hogy a rendszergazda bekapcsolja a BlackBerry Balance
technológiát.A BlackBerry Balance szolgáltatás a készülék adott tárhelyeinek elkülönítésére és biztonságossá tételére
alkalmas, tehát lehetőség van kizárólag munkahelyi, illetve személyes tárhelyek létrehozására.
A rendszergazda előírhatja munkatárhelyjelszó megadását a vállalathoz kapcsolódó fájlokhoz, alkalmazásokhoz és
adatokhoz, tehát például a munkahelyi e-mail fiókjához való hozzáféréshez. A rendszergazda által beállított szabályok
határozzák meg, hogy használhat-e azonos jelszót a munkatárhelyhez és a készülékhez.
Ha a munkatárhely jelszavát az engedélyezett számúnál többször adja meg, a rendszer törli a munkatárhelyet és minden
adatát. A jelszómegadási kísérletek megengedett számát a BlackBerry Balance beállításai között csökkentheti és
növelheti.
Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a rendszergazda nem engedélyezi a munkatárhely egyes jelszavas zárolási beállításainak
(például kötelező jelszómegadás vagy időtúllépés időtartama) módosítását, valamint azonos jelszó használatát a
munkatárhelyhez és a készülékhez.

Hálózat zárolási és feloldási kódja

Ha például elutazik, és helyi szolgáltató hálózatát szeretné használni, más szolgáltató SIM-kártyájának használatához
igényelhet feloldási kódot (MEP-kódot) jelenlegi szolgáltatójától, és megváltoztathatja a Telefonhálózat zárolása beállításait
SIM-kártyáján.
Ha túllépi a feloldási kód megadására vonatkozó kísérletek számát, a SIM-kártya csak segélyhívásokat engedélyez. További
segítségért forduljon a szolgáltatóhoz.

SIM-kártya PIN-kódok

Két különböző PIN-kódot állíthat be a készülékben lévő SIM-kártyához. SIM-kártyához beállított PIN-kód segítségével
megakadályozhatja a SIM-kártyája egy másik készülékben való jogosulatlan használatát. Ha például elveszíti a SIM-
kártyáját, és valaki megkísérli azt egy másik készülékben használni, a SIM-kártya csak a megfelelő PIN-kód megadása után
használható. Ha túllépi a SIM-kártya PIN-kódjának megadására vonatkozó kísérletek számát, a SIM-kártya nem fog tovább
működni. A SIM-kártya letiltásának feloldásához és a PUK-kódért forduljon a mobilszolgáltatóhoz.
A SIM-kártya PIN2-kódját bizonyos telefonszolgáltatások (például rögzített számok hívása) engedélyezéséhez tervezték.
A SIM-kártya PIN-kódját kérje a mobilszolgáltatótól, majd kapcsolja be a SIM-kártya biztonságot a készülék beállításainál.