BlackBerry Leap - Menguruskan fail anda

background image

Menguruskan fail anda

Namakan semula fail atau folder

Pengurus Fail membolehkan anda membuat perubahan pada nama fail dan folder seperti membetulkan kesalahan ejaan
atau perkataan. Untuk menamakan semula fail atau folder:

1.

Sentuh dan tahan fail atau folder.

Panduan Pengguna

Aplikasi dan ciri

272

background image

2.

Ketik

.

Petua: Untuk menukar jenis fail, sentuh dan tahan fail. Ketik

>

.

Tambah folder

Semasa anda membuka Pengurus Fail, satu senarai folder yang telah sedia ditentukan akan kelihatan. Untuk menambah
folder, lakukan yang berikut:

1.

Navigasi ke tempat yang anda ingin menambah folder.

2.

Ketik

.

3.

Ketik >

.

Nota: Anda mungkin belum pratakrifkan folder di peranti atau pemacu yang disambungkan, seperti komputer atau kad
media.

Cari item dalam Pengurus Fail

1.

Ketik

.

2.

Masukkan semua atau sebahagian nama item yang anda cari.

Nota: Untuk mencari item pada peranti yang disambungkan, anda mesti melakukan carian semasa peranti dibuka dalam
Pengurus Fail.

Isih fail dan folder

Anda boleh melihat fail dan folder anda dalam susunan mengikut nama, tarikh, jenis atau saiz. Anda juga boleh
menentukan sama ada untuk melihat fail dan folder anda dalam susunan menaik atau menurun.

Petua: Untuk menukar cara anda melihat fail dan folder, ketik

untuk melihatnya sebagai senarai atau

untuk

melihatnya sebagai grid.

Ketik

>

.

• Untuk menukar cara fail dan folder diisih, ketik Isih > Nama, Tarikh, Jenis atau Saiz.
• Untuk menukar susunan fail dan folder, ketik Susunan > Menaik atau Menurun.

Pilih berbilang fail

1.

Ketik

.

2.

Ketik

.

Panduan Pengguna

Aplikasi dan ciri

273

background image

3.

Ketik item yang ingin anda pilih.

Untuk nyahpilih item yang anda telah tersalah ketik, ketik pada item itu sekali lagi.