BlackBerry Leap - Menetapkan cara gambar disusun dalam album

background image

Menetapkan cara gambar disusun dalam album

1.

Dalam aplikasi Gambar, leret ke bawah dari bahagian atas skrin. Ketik

.

2.

Dalam senarai juntai bawah Isih item dalam Album, ketik Paling Lama Hingga Terbaru atau Terbaru Hingga Paling

Lama.