BlackBerry Leap - Uw toestel wissen om uw toestelgegevens te verwijderen

background image

Uw toestel wissen om uw toestelgegevens te

verwijderen

Voordat u overschakelt naar een nieuw toestel of uw huidige BlackBerry-toestel weggeeft, moet u het wissen. Een

beveiligingsopschoning is ontworpen om alle gegevens op uw toestel permanent te verwijderen zodat deze niet meer

kunnen worden achterhaald. Tot deze gegevens behoren e-mailaccounts, gedownloade apps, mediabestanden,

documenten, browsersbladwijzers en instellingen. Een beveiligingsopschoning is bovendien ontworpen om BlackBerry

Protect uit te schakelen zodat iemand anders het toestel kan instellen.
Als u de antidiefstalfunctie van BlackBerry Protect hebt ingeschakeld, moet u uw BlackBerry ID invoeren om de

beveiligingsopschoning te voltooien.

Uw toestel wissen

Maak voordat u uw BlackBerry-toestel wist, een back-up van uw gegevens op een computer. U kunt BlackBerry Link
gebruiken om een back-up te maken van uw toestelgegevens. Download de nieuwste versie van BlackBerry Link op uw
computer via

www.blackberry.com/BlackBerryLink

.

Gebruikershandleiding

Beveiliging en back-up

295

background image

1.

Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.

2.

Raak

Instellingen > Beveiliging en privacy > Beveiligingsopschoning aan.

3.

Voer een van de volgende handelingen uit:
• Raak Gegevens verwijderen aan. Voer het wachtwoord voor uw BlackBerry ID in. Raak Verifiëren aan.
• Typ blackberry. Raak Gegevens verwijderen aan.
Wanneer de beveiligingsopschoning voltooid is, wordt uw toestel automatisch uitgeschakeld. Druk op de knop Aan-

uit/Vergrendelen om uw toestel in te schakelen. Wanneer de beveiligingsopschoning voltooid is, wordt BlackBerry
Protect ook uitgeschakeld. Als u BlackBerry Protect wilt inschakelen, raakt u

Instellingen > BlackBerry Protect

aan.

Tip: Als u uw toestel gaat recyclen of weggeven, zorg er dan ook voor dat u uw SIM-kaart en mediakaart verwijdert.