BlackBerry Leap - Wachtwoorden en vergrendelen

background image

Wachtwoorden en vergrendelen

Er zijn verschillende typen vergrendelingen, pincodes en wachtwoorden die u kunt gebruiken om uw BlackBerry-toestel te

beveiligen.
Als u uw toestel gebruikt voor werk, heeft uw bedrijf mogelijk al gezorgd voor beveiligingsinstellingen, zoals een

wachtwoord om uw toetsel te ontgrendelen.

BlackBerry ID

Een BlackBerry ID is de combinatie van een e-mailadres en wachtwoord die u toegang geeft tot websites, apps en services
van BlackBerry. Als u van BlackBerry-toestel verandert, kan uw BlackBerry ID u helpen gegevens over te zetten op uw
nieuwe toestel. Als u BlackBerry Protect inschakelt en uw toestel ooit kwijtraakt of gestolen wordt, kan iemand die uw
toestel vindt, het niet instellen zonder uw BlackBerry ID te weten.
Zorg dat u dezelfde BlackBerry ID gebruikt voor al uw BlackBerry-toestellen.
Meld u aan met uw BlackBerry ID voor de volgende opties en meer:

• Schakel BlackBerry Protect in om uw toestel terug te vinden en uw toestelgegevens beschermen indien het toestel kwijt

of gestolen is.

• Houd uw app-aankopen en betaalwijzen in de BlackBerry World-shop in de gaten.
• Maak gebruik van BBM-functies, zoals het maken van back-ups en verplaatsen van BBM-contactpersonen naar een

nieuw BlackBerry-toestel.

Wachtwoord- en schermvergrendeling

Wanneer uw toestel is vergrendeld, kunt u nog steeds meldingen van nieuwe e-mails of tekstberichten (sms en mms)
ontvangen, een noodoproep maken, uw batterijniveau bekijken, een alarm instellen of een foto maken.
Vergrendel het scherm om stroom te besparen en te voorkomen dat u per ongeluk toetsen indrukt. Om onbevoegd gebruik
van uw toestel te voorkomen, moet u een toestelwachtwoord instellen. Voor extra veiligheid kunt u tweeledige verificatie
instellen en een smartcard gebruiken om uw toestel te ontgrendelen.
In uw weergave- en beveiligingsinstellingen kunt u instellen dat uw toestel automatisch wordt vergrendeld nadat het
bepaalde tijd niet is gebruikt. U kunt ook een aangepast bericht schrijven dat op het vergrendelde scherm wordt
weergegeven.
Als u uw wachtwoord vergeet, kan dit niet worden achterhaald. BlackBerry raadt u aan regelmatig back-ups te maken van
uw gegevens. Om veiligheidsredenen worden de gegevens op uw toestel standaard verwijderd wanneer er tien keer een
onjuist wachtwoord is ingevoerd.

Gebruikershandleiding

Beveiliging en back-up

286

background image

BlackBerry Balance en het werkruimtewachtwoord

Als u uw toestel koppelt aan het netwerk van uw organisatie, kan uw beheerder BlackBerry Balance-technologie
inschakelen. BlackBerry Balance is ontworpen om delen van uw toestel toe te wijzen en te beveiligen als alleen-zakelijk of
alleen-persoonlijk.
Uw beheerder kan u vragen een wachtwoord voor de werkruimte in te stellen om bestanden, apps en gegevens die
gekoppeld zijn aan uw bedrijf, zoals uw zakelijke e-mailaccount, te beveiligen. Uw beheerder stelt regels in om te bepalen
of u hetzelfde wachtwoord kunt gebruiken voor zowel uw werkruimte als uw toestel.
Als u het wachtwoord voor de werkruimte vaker invoert dan het toegestane aantal pogingen, worden uw werkruimte en de
inhoud ervan verwijderd. U kunt het aantal wachtwoordpogingen voor de werkruimte aanpassen in uw BlackBerry Balance-
instellingen.
Opmerking: Mogelijk staat uw beheerder niet toe dat u bepaalde wachtwoordvergrendelingsopties voor uw werkruimte
wijzigt, zoals het verplicht stellen van een wachtwoord, de duur van de time-out en het gebruik van hetzelfde wachtwoord
voor uw werkruimte en uw toestel.

Code voor vergrendeling en ontgrendeling van netwerk

Als u een SIM-kaart van een andere serviceprovider wilt gebruiken, bijvoorbeeld wanneer u op reis bent en het netwerk van
een lokale serviceprovider wilt gebruiken, kunt u ontgrendelingscodes (MEP-codes) aanvragen bij uw huidige
serviceprovider, en de instellingen Telefoonnetwerkvergrendeling voor uw SIM-kaart wijzigen.
Wanneer u het aantal toegestane pogingen om de ontgrendelingscode in te voeren overschrijdt, laat uw SIM-kaart alleen
nog noodoproepen toe. Neem voor hulp contact op met uw serviceprovider.

Pincodes voor SIM-kaarten

U kunt twee verschillende pincodes instellen voor de SIM-kaart in uw toestel. Gebruik de pincode van uw SIM-kaart om
onbevoegd gebruik van uw SIM-kaart in een ander toestel te voorkomen. Als u bijvoorbeeld uw SIM-kaart kwijtraakt en
iemand probeert deze in een ander toestel te gebruiken, dan kan de SIM-kaart niet worden gebruikt tot de juiste pincode is
ingevoerd. Uw SIM-kaart werkt niet meer als u het aantal toegestane pogingen om de pincode van de SIM-kaart in te
voeren, overschrijdt. Om de blokkering van uw SIM-kaart op te heffen, neemt u contact op met de serviceprovider voor een
PUK-code.
Een PIN2-code voor uw SIM-kaart is ontworpen om bepaalde functies van uw telefoon, zoals vaste kiesnummers, in te
schakelen.
Neem voor een pincode voor uw SIM-kaart contact op met uw serviceprovider, en schakel in uw beveiligingsinstellingen de
beveiliging van uw SIM-kaart in.

Gebruikershandleiding

Beveiliging en back-up

287