BlackBerry Leap - Mappen met Microsoft Exchange-contactpersonen synchroniseren

background image

Mappen met Microsoft Exchange-contactpersonen synchroniseren

Als uw e-mailaccount ondersteund wordt door Microsoft Exchange ActiveSync, kunt u kiezen welke mappen met
contactpersonen u met uw BlackBerry-toestel wilt synchroniseren.

1.

Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.

2.

Raak

Instellingen > Accounts aan.

3.

Raak een Microsoft Exchange-account aan.

4.

Zet de schakelaar Contactpersonen synchroniseren aan.

5.

Raak Instellingen voor map met contactpersonen bewerken aan.

6.

Voer een van de volgende handelingen uit:
• Als u alle mappen met contactpersonen wilt synchroniseren, zet u de schakelaar Alle mappen met

contactpersonen synchroniseren aan.

• Als u een of meer mappen met contactpersonen wilt synchroniseren, zet u de schakelaar Alle mappen met

contactpersonen synchroniseren uit. Raak de mappen aan die u met uw toestel wilt synchroniseren.

7.

Raak Opslaan aan.