BlackBerry Leap - Wijzigen hoe berichten in de BlackBerry Hub worden weergegeven

background image

Wijzigen hoe berichten in de BlackBerry Hub worden weergegeven

Wijzig of de BlackBerry Hub uw verzonden of gearchiveerde berichten weergeeft, hoe u berichtenlijnen weergeeft en hoe
de datum wordt weergegeven boven aan uw lijst met berichten en meldingen. U kunt ook wijzigen hoe de namen van
afzenders worden weergegeven, of afbeeldingen automatisch worden gedownload en meer.

1.

Raak in de BlackBerry Hub

>

> Weergave en acties aan.

2.

Wijzig uw instellingen. Wijzig bijvoorbeeld een van de volgende instellingen:
• Als u berichten wilt weergeven als gesprekslijnen in plaats van afzonderlijke berichten, raakt u Gesprek aan in de

vervolgkeuzelijst Weergavestijl.

• Zet de schakelaar Gelezen gearchiveerde e-mails weergeven uit om geen gearchiveerde berichten meer weer te

geven die zijn gelezen.

• Zet de schakelaar Verzonden e-mails weergeven uit om geen verzonden berichten meer weer te geven.
• Als u een melding wilt ontvangen wanneer u een bericht naar een map verplaatst die niet naar uw toestel is

gesynchroniseerd, zet u de schakelaar Melding wanneer map niet wordt gesynchroniseerd aan.

• Als u de BlackBerry Hub wilt instellen om de weergave te behouden wanneer uw toestel niet actief is, zet u de

schakelaar Terugkeren naar de standaardweergave bij inactiviteit uit.

Tip: Wanneer u uw weergavestijl wijzigt naar Gesprek, wordt steeds één regel voorbeeldtekst in elk e-mail in uw
lijstweergave getoond, zodat u snel de e-mailberichten kunt vinden die u in een bepaald gesprek moet lezen.

Gebruikershandleiding

BlackBerry Hub en e-mail

86

background image

Kleurcodes toewijzen aan uw accounts

U kunt een kleur kiezen voor elk van uw accounts om onderscheid te maken tussen de verschillende accounttypen in de
BlackBerry Hub. De kleur wordt links in de lijst met berichten weergegeven.

1.

Raak in de BlackBerry Hub

>

> Hub-beheer aan.

2.

Raak een account aan.

3.

Kies een kleur in de vervolgkeuzelijst Accountkleur.