BlackBerry Leap - Uw BlackBerry ID gebruiken om naar een ander toestel over te schakelen

background image

Uw BlackBerry ID gebruiken om naar een ander toestel

over te schakelen

Uw BlackBerry ID gebruiken op een nieuw toestel

Wanneer u overschakelt naar een nieuwBlackBerry-toestel, wordt u tijdens de configuratie gevraagd uw BlackBerry ID-

gebruikersnaam en -wachtwoord in te voeren. Het is belangrijk dat u dezelfde BlackBerry ID gebruikt als op uw vorige

toestel, omdat veel van uw apps en instellingen zijn gekoppeld aan uw BlackBerry ID.
Wanneer u bijvoorbeeld uw bestaande BlackBerry ID gebruikt op uw nieuwe toestel, kunt u apps die u op uw vorige toestel

hebt gedownload opnieuw installeren vanuit de BlackBerry World-shop als er een versie van de app bestaat voor uw

nieuwe toestel.

Gebruikershandleiding

Instellen en basisbeginselen

41

background image

Uw BlackBerry ID vinden op uw oude toestel

Als u al een BlackBerry ID hebt gemaakt en overschakelt op een nieuw BlackBerry-toestel, is het belangrijk dat u zich
aanmeldt met uw bestaande BlackBerry ID omdat veel van uw apps en instellingen hieraan gekoppeld zijn.

1.

Klik op Opties in het beginscherm van uw oude toestel.

2.

Afhankelijk van uw toestel voert u een van de volgende handelingen uit:
• Klik op Toepassingen van derden > BlackBerry ID.
• Klik op Toestel > BlackBerry ID.
• Klik op BlackBerry ID.