BlackBerry Leap - Informatie over de veiligheid, garantie en privacy voor uw toestel weergeven

background image

Informatie over de veiligheid, garantie en privacy voor uw toestel

weergeven

Als u het Privacybeleid wilt bekijken, moet uw BlackBerry-toestel verbonden zijn met het internet.
Neem even de tijd om de licentieovereenkomst, de beperkte garantie, de veiligheidsinformatie en het privacybeleid voor
uw toestel door te nemen. Deze documenten zijn beschikbaar via uw scherm met toestelinstellingen. Hierin vindt u
belangrijke informatie over de algemene gebruiksvoorwaarden, de batterij en andere belangrijke veiligheidsmaatregelen en
dekking van de garantie.

1.

Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.

2.

Raak

Instellingen > Info aan.

3.

Raak in de vervolgkeuzelijst Categorie Wettelijke bepalingen aan.

4.

Raak een koppeling aan.