BlackBerry Leap - Een tekstsnelkoppeling wijzigen of verwijderen

background image

Een tekstsnelkoppeling wijzigen of verwijderen

1.

Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.

2.

Raak

Instellingen > Taal en invoer > Voorspelling en correctie > Woordvervanging aan.

3.

Raak in de sectie Lijst met vervangingen een vervangend woord aan.