BlackBerry Leap - Foutberichten: Mediakaart

background image

Foutberichten: Mediakaart

Als uw BlackBerry-toestel een probleem ondervindt met uw mediakaart, kunt u meer informatie over de fout vinden in de

instellingen Opslag en toegang.

Uw mediakaart wordt niet herkend

De mediakaart heeft mogelijk een indeling die niet gelezen kan worden. Formatteer de mediakaart.
WAARSCHUWING: De gegevens op een mediakaart worden verwijderd wanneer u een mediakaart formatteert.

Mediakaart is met een wachtwoord beveiligd

Een wachtwoord blokkeert de toegang tot de mediakaart en de daarop opgeslagen gegevens. Plaats een mediakaart in uw
BlackBerry-toestel die niet met een wachtwoord is beveiligd.

Uw mediakaart is alleen-lezen

U kunt bestanden op de mediakaart weergeven en openen. U kunt bestanden op de mediakaart niet verplaatsen,
verwijderen of bewerken.

Uw mediakaart reageert niet

De mediakaart communiceert niet met uw BlackBerry-toestel. Gebruik een andere mediakaart.

Geen mediakaart gevonden

Controleer of uw BlackBerry-toestel een mediakaart bevat en of deze op de juiste wijze is geplaatst.