BlackBerry Leap - Uw toestel als zaklamp gebruiken

background image

Uw toestel als zaklamp gebruiken

U kunt de optie om uw toestel als zaklamp te gebruiken toevoegen aan het menu Snelle instellingen.

1.

Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.

2.

Raak

Instellingen > Snelle instellingen aan.

3.

Schakel het selectievakje Flashlight in.