BlackBerry Leap - De BlackBerry Screen Reader inschakelen via toestelinstellingen

background image

De BlackBerry Screen Reader inschakelen via toestelinstellingen

De eerste keer dat u de BlackBerry Screen Reader inschakelt, wordt de Help automatisch geopend om meer informatie te
geven over de bewegingen die u kunt gebruiken.
Tip:
Als u geen verificatiebericht wilt zien telkens wanneer u de BlackBerry Screen Reader inschakelt vanuit de
toestelinstellingen, schakelt u de optie Bevestigingsmelding in het BlackBerry Screen Reader-gedeelte van de
toestelinstellingen uit.

1.

Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.

2.

Raak

Instellingen > Toegankelijkheid > Schermlezer aan.

3.

Zet de schakelaar Schermlezer aan.

4.

Voer een van de volgende handelingen uit:
• Dubbeltik met twee vingers op het scherm om door te gaan.
• Raak Annuleren aan om het dialoogvenster te sluiten zonder de BlackBerry Screen Reader aan te zetten

5.

Sluit de BlackBerry Screen Reader-instellingen op een van de volgende manieren:
• Wanneer de BlackBerry Screen Reader is ingeschakeld, veegt u naar boven vanaf de onderzijde van het scherm

om het scherm te minimaliseren. Heeft uw toestel een trackpad, zorg er dan voor dat u dit niet aanraakt wanneer

u omhoog veegt om het scherm te ontgrendelen. Veeg naar boven vanaf de linker- of rechterzijde van het

trackpad. Met het focuspunt op de geminimaliseerde app raakt u met twee vingers tweemaal aan om de app te

sluiten.

• Als de BlackBerry Screen Reader is ingeschakeld, raakt u

in de linkeronderhoek van het scherm aan om het

focuspunt in te stellen. Dubbeltik vervolgens op

om terug te keren naar het scherm Toegankelijkheid. Tik op

in de linkeronderhoek van het scherm om het focuspunt in te stellen. Tik vervolgens op

in de

linkeronderhoek van het scherm om terug te keren naar het scherm Systeeminstellingen. Met het focuspunt op

de geminimaliseerde app raakt u met twee vingers tweemaal aan om de app te sluiten.

Gebruikershandleiding

Instellingen

185

background image

• Wanneer de BlackBerry Screen Reader is uitgeschakeld, veegt u naar boven vanaf de onderzijde van het scherm

om het scherm te minimaliseren. Raak

aan om de app te sluiten.

• Als de BlackBerry Screen Reader is uitgeschakeld, raakt u

in de linkeronderhoek van het scherm aan om terug

te keren naar het scherm Toegankelijkheid. Raak

nogmaals aan om terug te keren naar het scherm

Systeeminstellingen. Veeg naar boven vanaf de onderzijde van het scherm om het scherm te minimaliseren. Raak

aan om de app te sluiten.