BlackBerry Leap - De instelling Toetsenbordecho inschakelen via toestelinstellingen

background image

De instelling Toetsenbordecho inschakelen via toestelinstellingen

1.

Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.

2.

Tik op

Instellingen om het focuspunt in te stellen. Dubbeltik vervolgens om het menu Instellingen te activeren.

Gebruikershandleiding

Instellingen

198

background image

3.

Tik op Toegankelijkheid om het focuspunt in te stellen. Dubbeltik vervolgens om de optie Toegankelijkheid te

activeren.

4.

Tik op Schermlezer om het focuspunt in te stellen. Dubbeltik vervolgens om de optie Schermlezer te activeren.

5.

Tik op Toetsenbordecho om het focuspunt in te stellen. Dubbeltik vervolgens om de optie Toetsenbordecho te

activeren.

6.

Dubbeltik in de vervolgkeuzelijst Toetsenbordecho op Geen, Tekens, Woorden of Tekens en woorden om het

focuspunt in te stellen. Tik vervolgens om uw keuze te activeren.

7.

Sluit de BlackBerry Screen Reader-instellingen op een van de volgende manieren:
• Veeg naar boven vanaf de onderzijde van het scherm om het scherm te minimaliseren. Heeft uw toestel een

trackpad, zorg er dan voor dat u dit niet aanraakt wanneer u omhoog veegt om het scherm te ontgrendelen. Veeg

naar boven vanaf de linker- of rechterzijde van het trackpad. Met het focuspunt op de geminimaliseerde app

raakt u met twee vingers tweemaal aan om de app te sluiten.

• Dubbeltik op

in de linkeronderhoek van het scherm om terug te keren naar het scherm Toegankelijkheid. Tik

nogmaals op

in de linkeronderhoek van het scherm om terug te keren naar het scherm Systeeminstellingen.

Met het focuspunt op de geminimaliseerde app raakt u met twee vingers tweemaal aan om de app te sluiten.