BlackBerry Leap - Volume, snelheid en toonhoogte aanpassen met bewegingen

background image

Volume, snelheid en toonhoogte aanpassen met bewegingen

Mogelijk wilt u de snelheid van de BlackBerry Screen Reader verhogen wanneer u op internet surft, of de snelheid verlagen
wanneer u instructies opvolgt. Verhoog het volume wanneer u buiten bent, of zet het zachter wanneer u thuis of in een stille
ruimte bent. Misschien wilt u ook de toonhoogte aanpassen. U kunt het volume, de snelheid en de toonhoogte van de
BlackBerry Screen Reader aan elke situatie aanpassen.
Wanneer de BlackBerry Screen Reader is ingeschakeld, kunt u bewegingen gebruiken om taken te voltooien.

1.

Wanneer de BlackBerry Screen Reader is ingeschakeld, raakt u het scherm met één vinger aan om de BlackBerry

Screen Reader-instellingen te openen.

2.

Raak het veld Toonhoogte met één vinger aan om het focuspunt in te stellen. Veeg met één vinger naar boven om de

waarde van de schuifregelaar Toonhoogte te verhogen. Veeg met één vinger naar beneden om de waarde van de

schuifregelaar Toonhoogte te verlagen.

3.

Veeg met één vinger omlaag en dan naar rechts om de modus Snelle taken te openen.

4.

Voer een van de volgende handelingen uit:

Gebruikershandleiding

Instellingen

193

background image

• Veeg met één vinger naar boven om het volume te verhogen. Veeg met één vinger naar beneden om het volume te

verlagen.

• Veeg met één vinger naar links om de snelheid te verlagen. Veeg met één vinger naar rechts om de snelheid te

verhogen.

Na 3 seconden wordt de modus Snelle taken gesloten.