BlackBerry Leap - Typen in het Koreaans

background image

Typen in het Koreaans

Het Koreaanse toetsenbord ondersteunt de volgende functies:

Gebruikershandleiding

Instellingen

180

background image

• Het Koreaans heeft meer tekens in het alfabet dan er toetsen op het toetsenbord zijn. Daarom staat er soms meer dan

één teken op een toets. Gebruik de toewijzingsgids van het toetsenbord om vast te stellen hoe de tweede en derde

tekens op een toets worden opgeroepen.

• Woordvoorspelling en woordsuggesties snel omhoog vegen naar het scherm (indien ingeschakeld).
• Er zijn alternatieve tekens beschikbaar voor Q, W, E en R.
• Alternatieve tekens kunnen op twee manieren worden ingevoerd. U kunt

en een letter indrukken. U kunt ook het

primaire teken ingedrukt houden. Vervolgens kunt u het alternatieve teken uit de opties kiezen.

• Raak

aan om een symbool te typen. Raak

aan om meer symbolen te zien.