BlackBerry Leap - Typen in talen met Latijns schrift

background image

Typen in talen met Latijns schrift

De talen met Latijns schrift die een variant van de QWERTY-, QWERTZ- of AZERTY-indeling gebruiken, ondersteunen de

volgende functies:
• Woordvoorspelling en woordsuggesties snel omhoog vegen naar het scherm (indien ingeschakeld).
• Als u een hoofdletter wilt typen, kunt u

en een letter indrukken.

• U kunt een letter met een accent typen door de primaire toets ingedrukt te houden. Vervolgens kunt u het teken met

accent selecteren.

• Raak

aan om een symbool te typen. Raak &% aan om meer symbolen te zien.