BlackBerry Leap - Verbinding van een toestel met uw Mobile Hotspot verbreken

background image

Verbinding van een toestel met uw Mobile Hotspot verbreken

Als u opnieuw verbinding wilt maken nadat u de verbinding van uw toestel met uw Mobile Hotspot hebt verbroken, moet u
een nieuwe sessie starten in de modus Mobile Hotspot.

1.

Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.

2.

Raak

Instellingen > Netwerken en verbindingen > Mobile Hotspot aan.

3.

Raak de naam aan van het toestel waarvoor u de verbinding met uw Mobile Hotspot wilt verbreken.

4.

Raak

aan.