BlackBerry Leap - De prioriteit van een opgeslagen Wi-Fi-netwerk wijzigen

background image

De prioriteit van een opgeslagen Wi-Fi-netwerk wijzigen

U kunt meerdere Wi-Fi-netwerkprofielen op uw BlackBerry-toestel opslaan, zoals uw Wi-Fi-thuisnetwerk, uw Wi-Fi-
bedrijfsnetwerk, en zelfs profielen voor het Wi-Fi-netwerk in een lokale sportarena of lokaal restaurant. Uw toestel probeert
automatisch verbinding te maken met een opgeslagen Wi-Fi-netwerk in de volgorde waarin de profielen worden
weergegeven in het scherm Opgeslagen netwerken. Als u sneller verbinding wilt maken, kunt u een Wi-Fi-netwerk prioriteit
geven door het hoger in de lijst te plaatsen, zodat uw toestel er verbinding mee probeert te maken vóór andere opgeslagen
Wi-Fi-netwerken.

1.

Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.

2.

Raak

Instellingen > Netwerken en verbindingen > Wi-Fi aan.

3.

Raak

aan.

4.

Raak

aan.

5.

Raak het netwerkprofiel dat u wilt verplaatsen lang aan en sleep het omhoog of omlaag in de lijst.

6.

Raak

aan.