BlackBerry Leap - Een opgeslagen Wi-Fi-netwerk in- of uitschakelen

background image

Een opgeslagen Wi-Fi-netwerk in- of uitschakelen

Als u niet meer wilt dat uw BlackBerry-toestel automatisch verbinding maakt met een opgeslagen Wi-Fi-netwerk, maar u
wilt het opgeslagen netwerk niet verwijderen, kunt u het netwerk uitschakelen.

1.

Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.

2.

Raak

Instellingen > Netwerken en verbindingen > Wi-Fi aan.

3.

Controleer of de schakelaar Wi-Fi aanstaat.

4.

Raak

aan.

5.

Raak een netwerk aan.
• Als u het netwerk wilt uitschakelen, zet u de schakelaar Verbindingen inschakelen uit.
• Als u het netwerk weer wilt inschakelen, zet u de schakelaar Verbindingen inschakelen aan.