BlackBerry Leap - Verbinding maken met een andere toestel via Wi-Fi Direct

background image

Verbinding maken met een andere toestel via Wi-Fi Direct

Het tabblad Wi-Fi Direct moet zijn geselecteerd in het Wi-Fi-instellingenscherm op het BlackBerry-toestel waarmee u
verbinding wilt maken. Als u verbinding wilt maken met een ander type Wi-Fi CERTIFIED-toestel, raadpleegt u de
documentatie voor dat toestel.
Wi-Fi Direct kan uw toestel toestaan verbinding te maken met andere BlackBerry-toestellen zonder toegangspunten of een
router te gebruiken zodat u bestanden, zoals mediabestanden, kunt delen zonder een internetverbinding.
Opmerking: Hoewel u Wi-Fi Direct kunt gebruiken om uw toestel te verbinden met andere typen Wi-Fi CERTIFIED-
toestellen, kunnen apps op uw toestel mogelijk geen bestanden delen met andere toestellen.

1.

Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.

2.

Raak

Instellingen > Netwerken en verbindingen > Wi-Fi aan.

Gebruikershandleiding

Instellingen

154

background image

3.

Als de Wi-Fi-schakelaar uitstaat, zet u de schakelaar aan.

4.

Raak Wi-Fi Direct aan.

5.

Raak het toestel aan waarmee u verbinding wilt maken.

De Wi-Fi Direct-verbinding kan tot stand worden gebracht als het toestel waarmee u verbinding maakt de uitnodiging om
verbinding te maken accepteert.