BlackBerry Leap - Time Shift-modus gebruiken

background image

Time Shift-modus gebruiken

Met de Time Shift-modus kunt u snel een reeks foto's maken zodat u daaruit de beste kunt kiezen. Heeft iemand zijn ogen

dicht of hoest iemand op het verkeerde moment? U kunt dat verhelpen door verschillende uitdrukkingen voor elke persoon

te kiezen totdat iedereen er perfect op staat. U kunt ook uw Time Shift-foto's opslaan en deze later bewerken.