BlackBerry Leap - De naam van een video wijzigen

background image

De naam van een video wijzigen

1.

In de app Video's raakt u een video lang aan.

2.

Raak

aan.

3.

Voer in het veld Naam een nieuwe naam in voor de video.