BlackBerry Leap - De lengte van een video wijzigen

background image

De lengte van een video wijzigen

1.

In de app Video's raakt u de video die u wilt wijzigen lang aan.

2.

Raak

>

aan.

3.

Raak de schuifgrepen lang aan en schuif uw vinger totdat uw video de gewenste lengte heeft. Het gedeelte van de

video dat wordt afgespeeld tussen de schuifgrepen, is de lengte van de bewerkte video.

Gebruikershandleiding

Media

119

background image

4.

Wanneer u klaar bent met het wijzigen van de lengte van de video, voert u een van de volgende handelingen uit:
• Raak Opslaan aan om uw wijzigingen op te slaan.
• Als u uw wijzigingen wilt annuleren, raakt u

>

aan.