BlackBerry Leap - Een video verbeteren

background image

Een video verbeteren

U kunt de video-editor op uw BlackBerry-toestel gebruiken om de kwaliteit van uw video's te verbeteren door de
helderheid, het contrast, de verzadiging en meer te wijzigen.

1.

In de app Video's raakt u de video die u wilt wijzigen lang aan.

2.

Raak

>

aan.

3.

Raak een bewerkoptie aan.

4.

Verplaats indien nodig de schuifregelaar om het gewenste effect te verkrijgen.

5.

Wanneer u klaar bent met het bewerken van uw video, voert u een van de volgende handelingen uit:
• Raak Opslaan aan om uw wijzigingen op te slaan.
• Als u uw wijzigingen wilt annuleren, raakt u

>

aan.

Tip: Als u een optie selecteert en niet tevreden bent met de resultaten, kunt u de wijzigingen snel annuleren door de
bewerkoptie nogmaals aan te raken.