BlackBerry Leap - Een follow-up-vergadering maken

background image

Een follow-up-vergadering maken

Wanneer u een follow-up-vergadering maakt, worden de details van de vergadering zoals deelnemers, onderwerp en
notities van de oorspronkelijke gebeurtenis toegevoegd aan de follow-up-vergadering. Follow-up-vergaderingen kunnen
worden gemaakt met oude en toekomstige agendagebeurtenissen.

1.

Open een agendagebeurtenis.

2.

Raak

>

aan.

3.

Voer de gegevens voor de follow-up vergadering in.

Gebruikershandleiding

Toepassingen en functies

229

background image

4.

Raak Opslaan aan.