BlackBerry Leap - Bestanden overbrengen

background image

Bestanden overbrengen

Bestanden delen

1.

Raak een bestand lang aan.

2.

Raak

aan.

3.

Kies een bestemming.

Tip: Als u meerdere bestanden wilt delen, raakt u

>

aan. Raak de bestanden aan die u wilt delen. Raak

aan.

Een bestand verplaatsen

1.

Raak een bestand of map lang aan.

2.

Raak

aan.

3.

Navigeer naar de plaats waar u het bestand wilt neerzetten.

4.

Raak Verplaatsen aan.

Een bestand kopiëren

1.

Raak een bestand of map lang aan.

2.

Raak

aan.

3.

Navigeer naar de plaats waar u het bestand of de map wilt kopiëren.

4.

Raak Plakken aan.

Gebruikershandleiding

Toepassingen en functies

269