BlackBerry Leap - Automatisch samenvoegen van contactpersonen stopzetten

background image

Automatisch samenvoegen van contactpersonen

stopzetten

Standaard voegt uw BlackBerry-toestel contactpersonen automatisch samen wanneer duidelijk blijkt dat deze dezelfde
persoon zijn (ze hebben bijvoorbeeld dezelfde voor- en achternaam, mobiel telefoonnummer, BlackBerry ID). U kunt
kiezen of u wilt dat uw toestel contactpersonen automatisch samenvoegt.

1.

Veeg in de Contactpersonen-app naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.

2.

Raak

aan.

3.

Zet de schakelaar Contactpersonen automatisch samenvoegen uit.

Tip: Als u het samenvoegen van uw bestaande contactpersonen ongedaan wilt maken, zet u de schakelaar Samenvoegen
van bestaande contactpersonen ongedaan maken aan.