BlackBerry Leap - Locatieservices in- of uitschakelen

background image

Locatieservices in- of uitschakelen

Sommige apps hebben GPS-locatiegegevens nodig om goed te kunnen werken.

1.

Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.

2.

Raak

Instellingen > Locatieservices aan.

3.

Zet de schakelaar Locatieservices aan of uit.