BlackBerry Leap - Usuwanie ostatnio wyszukiwanych miejsc

background image

Usuwanie ostatnio wyszukiwanych miejsc

Możesz wyczyścić listę ostatnio odwiedzonych miejsc w aplikacji BlackBerry Maps.
Wskazówka: Jeśli chcesz zachować niektóre miejsca, aby nie wyszukiwać ich od nowa, dodaj je do ulubionych przed
trwałym wyczyszczeniem listy.

1.

W aplikacji Mapy przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.

Dotknij ikony

> Wyczyść historię.

3.

Wykonaj jedną z następujących czynności:
• Aby usunąć historię, niedawne miejsca docelowe i wyszukiwania, dotknij opcji Usuń najnowsze.
• Aby usunąć niedawne miejsca i wyszukiwania oraz przywrócić domyślne ustawienia aplikacji, dotknij opcji

Zresetuj mapy.