BlackBerry Leap - Nawiązywanie połączenia za pomocą aplikacji BlackBerry Hub

background image

Nawiązywanie połączenia za pomocą aplikacji

BlackBerry Hub

1.

Dotknij ikony

> Telefony.

2.

Dotknij ikony

.