BlackBerry Leap - Włączanie trybu powiększenia

background image

Włączanie trybu powiększenia

Możesz użyć trybu powiększania, aby powiększyć informacje wyświetlane na ekranie urządzenia BlackBerry. Zawartość
ekranu w urządzeniu można powiększać lub zmniejszać, nawet jeśli używana jest aplikacja, która nie obsługuje skalowania.

1.

Na ekranie głównym przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.

Dotknij opcji

Ustawienia > Dostępność.

3.

Włącz przełączanie opcji Tryb powiększania.

Informacje na ekranie są natychmiast powiększane.

4.

Aby poruszać się po powiększonym ekranie, za pomocą dwóch palców przesuń ekran w wybranym kierunku.