BlackBerry Leap - Pictograme pentru e-mailuri securizate

background image

Pictograme pentru e-mailuri securizate

Pictogramă

Descriere

E-mailul este semnat digital.

E-mailul este criptat.

Un mesaj din dosar este semnat digital.

Un mesaj din dosar este criptat.

Semnătura digitală a fost verificată cu succes.

Nu sunt disponibile suficiente informaţii pentru verificarea semnăturii digitale.

Verificarea semnăturii digitale a eşuat.

Un certificat este ataşat la acest e-mail.

Sunt ataşate mai multe certificate la acest e-mail.

O cheie PGP este ataşată la e-mail.

Lanţul de certificare este de încredere sau starea certificatului este bună.

Există o eroare la lanţul de certificare sau la starea certificatului.

Se stabileşte starea certificatului.

Lanţul de certificate este expirat.

Lanţul de certificare a fost revocat.