BlackBerry Leap - Editarea unei relatări automate

background image

Editarea unei relatări automate

Utilizând BlackBerry Story Maker, puteţi modifica montajele media generate automat de dispozitivul dvs. BlackBerry.

1.

În aplicaţia Imagini, atingeţi

>

.

2.

Atingeţi

.

3.

Atingeţi

.

4.

Procedaţi astfel:

• Pentru a ajusta relatarea, atingeţi

. După ce aţi terminat modificările, atingeţi Finalizare.

• Pentru a modifica elementele media incluse, atingeţi

. După ce aţi terminat modificările, atingeţi Finalizare.

Ghidul utilizatorului

Funcţionalităţi media

110